A SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 8200 Veszprém, Lövőház utca 12.) – a továbbiakban: Társaság – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés b) pontja alapján ezúton közzéteszi, hogy részvényesei:
Horváth Gábor, akinek a Társaságban fennálló tulajdoni részesedése és szavazati joga 50%-os, valamint
a SINUS-FAIR Consulting Pénzügyi Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Lövőház út 12., cégjegyzékszáma: Cg.19-09-505038), amelynek a Társaságban fennálló tulajdoni részesedése és szavazati joga 50%-os.